Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.tvlj.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last LJUBLJANA TV in je informativne narave.

Omejena odgovornost
LJUBLJANA TV ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://www.tvlj.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. LJUBLJANA TV se bo trudila za pravilnost informacij. LJUBLJANA TV lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://www.tvlj.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov
LJUBLJANA TV bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://www.tvlj.si
razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.